Teikumi ar «funkcionēšanai»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu funkcionēšanai un citi no tā atvasināti vārdi.

« Kristīgajiem eiropiešiem bija vajadzīgi aizdevumi (kā tas jau notiek, aizdevumi un banku darbība ir būtiski monetārās ekonomikas funkcionēšanai), bet viņi nicināja ebrejus, no kuriem viņi saņēma šos aizdevumus, tādēļ radās daži no noturīgākajiem antisemītiskajiem stereotipiem. »
« Kamēr autoritāra valsts bija gatava pārraudzīt kapitālisma funkcionēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu un laiku pa laikam arī ekonomisko intervenci, kapitālistiskā ekonomika varēja plaukt, neraugoties uz pilsonisko un politisko tiesību trūkumu. Šis modelis bija (un joprojām ir) patiess pat tajās valstīs, kas joprojām ir nomināli "komunistiskas", jo īpaši Ķīnas Tautas Republikā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022