Teikumi ar «funkciju»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu funkciju un citi no tā atvasināti vārdi.

« Bioloģiskais aparāts ir orgānu kopums, kas pilda kādu funkciju; piemēram, gremošanas sistēmas orgāni ir rīkle, barības vads, kuņģis utt., un tie visi pilda funkciju, ko sauc par gremošanu. »
« Bioloģiskā sistēma ir aparātu un orgānu kopums, kas visi kopā paredzēti, lai veiktu noteiktu funkciju. Piemēram, nervu sistēmu veido tādi aparāti kā dzirdes aparāts un tādi orgāni kā smadzenes u. c. Nervu sistēmu veido tādi aparāti kā dzirdes aparāts un tādi orgāni kā smadzenes. »
« Mums ir jāspēj efektīvi kontrolēt deleģēto funkciju izpildi, kam esam apmācīti no savas dzīves pieredzes ģimenēs, skolā un demokrātiskajā dzīvē. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022