Teikumi ar «fašismu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fašismu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Lai gan sākumā viņu politika bija tikpat neskaidra kā daži mākslas darbi, pēc Pirmā pasaules kara lielākā daļa futūristu pieņēma fašismu, saskatot tajā politisku kustību, kas atspoguļoja viņu vēlmi pēc jaunas, vīrišķīgas un nicinošas demokrātijas politikas. »
« Koloniālie karavīri cīnījās demokrātijas aizstāvēšanas vārdā pret fašismu un tirāniju, taču viņu dzimtenē viņiem nebija demokrātisku tiesību. Rezultātā daudzas neatkarības kustības, piemēram, Indijā, atteicās palīdzēt kara darbos. »
« Tāpat arī fašismu vairs nevar uzskatīt par briesmīgu vēsturisku kļūdu, kas, par laimi, ir mirusi un izzudusi; tas ir atgriezies uz pasaules skatuves. »
« Ar fašismu saprot domāšanas stilu un galvenokārt politisko izpausmi, kas valdīja Eiropā no 1919. līdz 1945. gadam. Tā konkrētās izpausmes bija itāļu fašisms un vācu nacionālsociālisms. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022