Teikumi ar «fašisti»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fašisti un citi no tā atvasināti vārdi.

« Fašistiskās partijas nepārprotami centās uzspiest tradicionālās dzimumu lomas, un, kad dažās valstīs valdīja fašisti, sievietes bieži tika izspiestas no darba vietām. »
« Franču fašisti runāja par seno gallu asinsradniecību, kas it kā izdzīvoja, neraugoties uz romiešu iebrukumu "piesārņojumu" senatnē. »
« Līdzīgi Musolīni un itāļu fašisti apgalvoja, ka "itāļi" ir tiešie senās Romas impērijas krāšņākās tradīcijas pēcteči un viņiem ir lemts izveidot jaunu un vēl lielāku impēriju. »
« No pirmā acu uzmetiena pārsteidzošs fašisma aspekts bija tas, ka daudzi fašisti bija bijušie komunisti - Itālijas fašistu partijas līderis Benito Musolīni pirms Pirmā pasaules kara bija ievērojams Itālijas komunistu partijas biedrs. Abi centās panākt transcendentālu politisko un sociālo kārtību, kas pārsniedz "vienkāršu" parlamentāro kompromisu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022