Teikumi ar «fašistiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fašistiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Franko tradicionālie konservatīvie spēki apvienojās ar Spānijas fašistiem - Falange, kas drīz vien saņēma atklātu atbalstu no nacistiskās Vācijas un fašistiskās Itālijas. 1936. gadā Franko spēki ieņēma vairākus svarīgus Spānijas reģionus. »
« Nacistu uzstājība uz rasistisku politiku ir lielā atšķirība starp fašistiem un nacistiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022