Teikumi ar «formulas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu formulas un citi no tā atvasināti vārdi.

« 3D datorgrafikā izmanto matemātiskas formulas, kas definē struktūras, kuras pēc tam pārklāj ar fotogrāfiski precīzām krāsām. »
« Paskaidrojiet šīs formulas nozīmi: 36n + 52b = 88t. Tas ir saīsināts klavieru apraksts: 36 melni taustiņi plus 52 balti taustiņi. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022