Teikumi ar «formulu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu formulu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Laikā no 1926. līdz 1934. gadam viņš radīja 38 līdzekļus, kuru iedarbība balstījās uz viņa paša formulu: "Slimība ir rezultāts emocionālam nelīdzsvaram, kas rodas dzīvās būtnes enerģētiskajā laukā un, ja tas saglabājas, izpaužas organismā." »
« Tobrīd tika uzskatīts, ka viņa piedāvāto svēto formulu zināšanas nodrošina mirušajiem "maģiskus līdzekļus", lai baudītu mūžīgo dzīvi, kuru vada Saules dievs. Tajā pašā laikā tekstos tiek runāts par Ozīri, seno morguāru dievu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022