Teikumi ar «formulēti»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu formulēti un citi no tā atvasināti vārdi.

« Savukārt netieši modeļi nav ne rakstīti, ne skaidri formulēti, bet ir noturīgas sociālās prakses, kas tiek uzskatītas par svarīgām grupas labklājībai. Piemēram, paražas par to, kā jāuzvedas vecākiem un bērniem. »
« Tolerances vai neiecietības attieksme pret citiem domāšanas un/vai rīcības veidiem, kas atšķiras no mūsu pašu domāšanas un/vai rīcības veida, ir saistīta ar to, kā tiek formulēti divi faktori: pārliecības un varas faktori. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022