Teikumi ar «organizēties»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu organizēties un citi no tā atvasināti vārdi.

« Blāns apgalvoja, ka ir nereāli iedomāties, ka grupas kaut kā spontāni varētu organizēties harmoniskās, pašpietiekamās vienībās. »
« Laika gaitā šī pieredze nogulsnējas, līdz kļūst par materiāliem produktiem un tradīcijām. Cilvēki iemācījās, piemēram, medīt, kurināt uguni, būvēt mājas, organizēties kopienā, un šīs zināšanas tika nodotas no paaudzes paaudzē. »
« Daži to skaidro ar to, ka daudzi cilvēki karu uztvēra kā kārtējo pilsoņu karu. Valsts, kas centās iekšēji organizēties un jau bija izstrādājusi konstitūciju, nespēja panākt, lai visiem tās iedzīvotājiem būtu tāds priekšstats par valstiskumu, kas stingri atbilstu tās propagandētajam. »
diccio-o.com - 1998 - 2022