Teikumi ar «organizēšanu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu organizēšanu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Politiskās darbības mērķis ir uzlabot cilvēku kopienu. Sociālajai dzīvei un politiskajai dzīvei jābūt savstarpēji saistītām. Abas ir saistītas ar vietējās, nacionālās un starptautiskās kopienas organizēšanu vai sakārtošanu, lai uzlabotu līdzāspastāvēšanu pasaulē. »
« Tie, kas vada izglītības iestādi, ir atbildīgi par sarunu telpas organizēšanu un iestādes projekta noteikšanu. »
diccio-o.com - 1998 - 2022