Teikumi ar «fotosintēzei»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fotosintēzei un citi no tā atvasināti vārdi.

« Runājot par enerģijas pārveidi, viņš saka, ka no Zemes dzimšanas līdz fotosintēzei, kas pārvērš saules elektromagnētisko enerģiju ķīmiskajā cukuru enerģijā augos, pagājuši aptuveni 2,5 miljardi gadu. No tās līdz mūsu senču ugunij, kas iemācījās pārvērst augu audus siltumā, pagāja vēl 2 miljardi gadu. »
« Jūrā augus, piemēram, aļģes, var atrast līdz pat 200 metru dziļumā, jo tieši tur sasniedz fotosintēzei nepieciešamie saules stari. »
« Dienas laikā, pateicoties augu fotosintēzei, tie atgriež gaisā vairāk skābekļa, nekā patērē elpošanai; no otras puses, naktī tie tikai elpo tāpat kā mēs, patērējot skābekli. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022