Teikumi ar «fotosintēzes»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fotosintēzes un citi no tā atvasināti vārdi.

« Taču fotosintēzes laikā izdalījās skābeklis, kodīga un indīga gāze, kas līdz šim nebija sastopama Zemes atmosfērā, jauns piesārņotājs, kas burtiski sadedzināja prokariotus dzīvus. »
« Augs, kas fotosintēzes ceļā ražo savu pārtiku, barības ķēdē ir ražotājs. »
« Mēs zinām, ka fotosintēzes atkritumprodukts ir skābeklis, kas ir nepieciešams visu dzīvo būtņu elpošanai. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022