Teikumi ar «fotosintēzi»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fotosintēzi un citi no tā atvasināti vārdi.

« Augiem ir izvērstas lapas, lai saņemtu gaismu un veiktu fotosintēzi; »
« Saule, aktivizējot fotosintēzi, ir lielas daļas skābekļa, ko mēs elpojam, avots. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022