Teikumi ar «šķirnes»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķirnes un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tāpat kā lielākā daļa viņa šķirnes suņu, viņš bija baltspalvains un ar sarkanīgiem plankumiem. »
« Kreolu šķirnes zirgs ir tikai vēl viena šķirne, kas radusies mitrajās pampās, kur tas ieguva īpašības, kas mūsdienās to atšķir no citām zirgu šķirnēm. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022