Teikumi ar «šķirām»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķirām un citi no tā atvasināti vārdi.

« Šajā procesā viduslaiku politika laika gaitā attīstījās par hierarhisku, uz šķirām balstītu struktūru, kurā karaļi, kungi un priesteri valdīja pār lielāko iedzīvotāju daļu - zemniekiem. »
« No visām sociālajām šķirām tradicionālā elite jo īpaši nicināja baņķierus, jo viņi ne tikai paši neko neražoja, bet (acīmredzot) guva peļņu no citu bagātības. »
« Sociālā un juridiskā dalīšana starp dažādām šķirām un kategorijām nekad nebija tik izteikta un uzspiesta kā 18. gadsimtā. »
« Pirms tam pirmmodernisma laikmeta strādnieku šķirām parasti bija tieša piekļuve iztikas līdzekļiem: neliels zemes gabals, piekļuve kopējai zemei, amatnieku gadījumā - amata darbarīki. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022