Teikumi ar «šķirai»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķirai un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tomēr hellēnisma valdošajai šķirai radās lielas problēmas, no kurām vissvarīgākā bija joprojām pastāvošā plaisa starp grieķiem un viņu padotajiem, kas nebija grieķi. »
« Tomēr birokrātija bija kaut kas līdzīgs seno ēģiptiešu rakstvežu šķirai - cilvēki, kas valdībā uzturēja konsekvenci un kārtību pat tad, kad daži imperatori bija nekompetenti vai arī pils intrigas padarīja imperatoru nespējīgu koncentrēties uz valdības darbu. »
« Visneaizsargātākā grupa bija tā sauktā "mazburžuāzija", veikalu īpašnieki un vecā stila amatnieki, kuru ekonomiskā dzīve bija nestabila un kuri dzīvoja pastāvīgās bailēs visu zaudēt un tikt piespiesti pievienoties strādnieku šķirai. »
« Turklāt buržuāzijai un strādnieku šķirai bija kopīga arī pārliecība par vēlēšanu tiesību vēlamību; gadsimta beigās gandrīz visās Eiropas valstīs tika plānotas (vai jau bija notikušas, kā Francijā 1871. gadā) vispārējas vēlēšanu tiesības vīriešiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022