Teikumi ar «ķēniņi»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķēniņi un citi no tā atvasināti vārdi.

« Apmēram 3000 gadu pirms mūsu ēras ķēniņi nomainīja priesterus kā valdnieki, lai gan visos gadījumos ķēniņi bija cieši saistīti ar priesterības varu. »
« Ebreju ķēniņi nodibināja galvaspilsētu Jeruzālemē, kas bija filistiešu pilsēta. »
« Visi nākamie persiešu ķēniņi atsaucās uz šiem diviem principiem, kas apvienojumā paaugstināja viņu autoritāti pār visiem pārējiem valdniekiem. »
« Tā kā lielie ķēniņi ticēja, ka viņi ir Ahura Mazda zemes pārstāvji, viņi apgalvoja, ka impērijas paplašināšanās ātrāk atnesīs galīgo labā triumfu pār ļauno. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022