Teikumi ar «ķēniņiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķēniņiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Šajā nodaļā attiecībā uz Ēģiptes ķēniņiem, kas sākās Jaunajā Valstībā, tiks lietots termins "ķēniņš", bet attiecībā uz Jaunās Valstības valdniekiem - "faraons", lai atspoguļotu pareizu termina lietojumu. »
« Seleikīdu ķēniņiem ilgtermiņā izrādījās neiespējami noturēt visas Aleksandra Lielā sākotnēji iekarotās teritorijas. »
« Romiešu antipātijas pret ķēniņiem bija tik lielas, ka neviens romiešu vadonis nesauca sevi par Rex - karali - pat pēc tam, kad Republika pēc vairākiem gadsimtiem tika galīgi gāzta. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022