10 teikumi ar «ķēniņš»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķēniņš un citi no tā atvasināti vārdi.

« Jau 1497. gadā Anglijas ķēniņš Henrijs VII bija pasūtījis itāļu jūrasbraucējam Džonam Kabotam izpētīt jaunas zemes. »
« Senāk ne tikai sievietes sevi skaisti kopa. Ksenofons stāsta, ka mēdiešu ķēniņš Astiagess "sevi kopa ar zīmuļa svītrām zem acīm, lūpu krāsu uz sejas un mākslīgo matu parūku...". »
« Tās ķēniņš Džosērs bija pirmais, kurš pēc nāves pasūtīja uzcelt milzīgu kapsētu savām mirstīgajām atliekām - pirmo piramīdu. »
« Otrais starpperiods beidzās 1550. gadā p. m. ē., kad cits Ēģiptes ķēniņš Ahmose I padzina hiksus no Ēģiptes. »
« Ēģiptes garīgajā dzīvē vissvarīgākā figūra bija ķēniņš; uzskatīja, ka viņš (vai dažkārt viņa) veido tiešu saikni starp dieviem un ēģiptiešu tautu. »
« Politiskā sabrukuma periods Mezopotāmijā pēc bronzas laikmeta sabrukuma beidzās ap 880. gadu p. m. ē., kad asīriešu ķēniņš Ašurnasirpals II sāka karu sēriju, lai iekarotu Mezopotāmiju un Kanaānu. »
« Asīriešu iekarojumi kulmināciju sasniedza 671. gadā p. m. ē., kad ķēniņš Esarhaddons (r. 681-668 p. m. ē.) iebruka Ēģiptē un iekaroja ne tikai visu Ēģiptes karalisti, bet arī ziemeļu Nūbiju. Tā bija pirmā reize vēsturē, kad divas senās civilizācijas pamatupes - Nīlas un Mezopotāmijas upju ielejas - nonāca vienas politiskas vienības kontrolē. »
« Drīz pēc tam Babilonijas ķēniņš Nabopolassars vadīja sacelšanos, kas galu galā noveda pie asīriešu galvaspilsētas Ninīves izlaupīšanas. »
« Jūdejas ķēniņš Josija uzstāja uz stingra monoteisma ieviešanu un pirmo ebreju Bībeles grāmatu - Toras - sastādīšanu 621. gadā pirms Kristus dzimšanas. »
« Daļa uzraksta uz Cīra II cilindra skan šādi: "Es esmu Kīrs, pasaules ķēniņš, dižais ķēniņš, varenais ķēniņš, Babilonas ķēniņš, Šumera un Akādas ķēniņš, četru ceturkšņu ķēniņš, Kambīsa dēls, dižais ķēniņš, Anzas ķēniņš, Kīra mazdēls, dižais ķēniņš, Anzas ķēniņš, Teispa pēcnācējs, dižais ķēniņš, Anzas ķēniņš, no mūžīgās ķēnišķības līnijas, kura valdījumu mīl Belo un Nabu, kura valdīšanu tie vēlas līdz sirds dziļumiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022