Teikumi ar «ķēniņus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķēniņus un citi no tā atvasināti vārdi.

« Lai gan tradīcija tos attēlo kā ķēniņus, neviens īsti nezina, kas bija šie gudrie vīri un no kurienes "Austrumos" viņi bija ieradušies. »
« Ir vairāki stāsti, kuros Jahve tiesāja cilvēkus, tostarp tādus ķēniņus kā Dāvids un Salamans, tādējādi skaidri parādot, ka Jahvei bija zināmi visi cilvēki un neviens nevarēja izvairīties no viņa sprieduma. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022