Teikumi ar «feodāļiem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu feodāļiem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Laika gaitā attiecības starp feodāļiem un karaļiem formalizējās par savstarpējas aizsardzības sistēmu (vai pat par protekcionismu). »
« Parasti vasaļiem nebija jāmaksā nodokļi saviem feodāļiem (visi nodokļu ieņēmumi nāca no zemniekiem). »
« Zemes īpašumtiesību sistēmu un tradicionālās tiesības, kas bija ne tikai feodāļiem, bet arī kalpiem un brīvzemniekiem, kuri dzīvoja zem kungiem, sauc par "muižu" - agro viduslaiku lauku politisko un ekonomisko sistēmu kopumā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022