5 teikumi ar «feodālo»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu feodālo un citi no tā atvasināti vārdi.

« Viens no feodālo tiesību mantojumiem bija arī tas, cik liela nozīme tika piešķirta godam un atalgojumam; jebkurš apvainojums vai aizvainojums varēja izraisīt atriebību vai pat iedzīt visu karalisti pilsoņu karā. »
« 1524. gadā visā Vācijā notika milzīga zemnieku sacelšanās, ko iedvesmoja šāda luterānisma interpretācija un kurā tika pieprasīta feodālo tiesību un pienākumu samazināšana, dzimtbūšanas izbeigšana un lielāka taisnība no feodālu kungu puses. »
« Nacionālā asambleja 1789. gada 4. augustā nobalsoja par feodālo privilēģiju (zemes īpašnieku tiesības piespiest zemniekus strādāt un maksāt dažāda veida nodevas) atcelšanu, 14. augustā tā atcēla amatu pārdošanu, bet 26. augustā tā izdeva Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarāciju, kas daļēji bija veidota pēc ASV Tiesību akta parauga. »
« Modernās valsts rašanās vēsture ir to konfliktu vēsture, kas izcēlās saistībā ar mēģinājumiem pārvarēt decentralizēto varas organizācijas veidu, proti, feodālo valdījumu. »
« Politiskās, kultūras un ekonomiskās pārmaiņas pakāpeniski noveda pie šo feodālo valdījumu integrācijas institucionālā teritoriālā valstī, kurā valdīja kņazs: »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022