Teikumi ar «feodāļus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu feodāļus un citi no tā atvasināti vārdi.

« Baznīca centās mudināt feodāļus dzīvot saskaņā ar kristīgajiem tikumiem, taču patiesībā muižnieku aicinājums, viņu sociālā loma bija cīnīties, tāpēc pārāk bieži "politika" viduslaikos bija sinonīms "bruņotai cīņai". »
« Savukārt pārpalikums mudināja feodāļus pārvērst maksājumus natūrā (t. i., nodokļus un nomas maksu, ko maksāja ar reāliem pārtikas produktiem un mājlopiem) naudas rentē. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022