Teikumi ar «feodālisma»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu feodālisma un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pēc Ļeņina domām, partijas vadībā strādnieki varēja ne tikai gūt panākumus komunistiskajā revolūcijā tādā atpalikušā valstī kā Krievija, bet arī "pārlēkt" vēstures posmu (marksistiskā versija), tieši pārlecot no feodālisma uz sociālismu un apejot industriālo kapitālismu. »
« Viduslaiku varas organizācijas sistēmas - feodālisma - pārvarēšana nozīmēja vietējo un reģionālo varu apspiešanu un to pakļaušanu centrālajai varai - valstij. Lai tas būtu iespējams, bija jāpanāk iekšējais miers, bez kura nebija iespējams stāties pretī ārējiem konfliktiem ar citām valstīm. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022