Teikumi ar «ķeizariene»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķeizariene un citi no tā atvasināti vārdi.

« No vienas puses, ķeizariene Marija Terēzija bija uzticīga sieva (karaļa "konsorta" - viņas vīram nebija varas pār impēriju) un aptuveni sešpadsmit bērnu māte (lai gan ne visi izdzīvoja bērnībā). »
« 1762. gadā Prūsijā dzimusī ķeizariene Katrīna (vēlāk ieguva goda nosaukumu "Lielā") apvērsuma rezultātā pārņēma varu no sava vīra. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022