Teikumi ar «ķeizars»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķeizars un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vācijas Sociāldemokrātiskā partija 1890. gadā (pēc tam, kad jaunais ķeizars pats atlaida Bismarku) tika no jauna legalizēta un izdeva jaunu manifestu par saviem mērķiem. »
« Neviens nebija pilnīgi pārliecināts, ka karš patiešām notiks (Vācijas ķeizars Vilhelms II tieši krīzes vidū devās plānotajā vasaras atvaļinājumā, uzskatot, ka kara nebūs), bet, ja tas tomēr notiks, katra no lielvalstīm bija pārliecināta, ka galu galā uzvarēs. »
« Tomēr, tuvojoties Vācijas sakāvei, militārie līderi Hindenburgs un Ludendorfs, kā arī pats ķeizars izdomāja, ka Vācija varētu cīnīties un uzvarēt, taču tā vietā sabiedrības iesaistīšanās karā samazinājās aģitatoru un sabotieru dēļ, kas kropļoja militārās apgādes līnijas. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022