Teikumi ar «ķeizaram»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķeizaram un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vācijas kanclers un valdība neatbildēja Reihstāgam, bet gan ķeizaram (imperatoram), un, lai gan reģionālajām valdībām bija ievērojama kontrole vietējā līmenī, federālā struktūra bija ļoti autoritāra. »
« Septembra beigās Vācijas ģenerālštāba priekšnieks Ludendorfs ieteica ķeizaram iesniegt miera prasību. Mēnesi vēlāk Reihstāgs pieņēma likumus, kas par to atbildības uzņemšanos ķeizara vietā noteica valdības ministriem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022