Teikumi ar «ķeizara»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķeizara un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pēc Prūsijas uzvaras Versaļā tika pasludināta jauna Vācijas impērija, un Vilhelms I ieguva Vācijas reiha (impērijas) ķeizara (imperatora) titulu. »
« Tādējādi, sākoties karam, visus lielvaru vadītājus - no ķeizara Vācijā līdz caram Krievijā - pārsteidza ultimāti, ko viņi saņēma no saviem ģenerāļiem. »
« Francs Ferdinands bija Habsburgu troņa mantinieks, cienījams Austrijas politiķis, kurš bija arī Vācijas ķeizara draugs. Ironiskā kārtā viņš bija arī Austrijas valsts politiķis, kurš vistiešākajā veidā kontrolēja Austrijas armiju, un bija tendēts dot priekšroku miermīlīgai diplomātijai, nevis iespējamam kara sākumam - iespējams, ka viņš būtu bijis ievērojams miera atbalstītājs, ja būtu izdzīvojis. Tā vietā viņu nogalināja nevis Austrijas, Krievijas vai Francijas sāncenši, bet gan jauns serbu nacionālists. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022