Teikumi ar «feministe»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu feministe un citi no tā atvasināti vārdi.

« Piemēram, Flora Tristana bija franču sociāliste un feministe, kas, izaugusi no Furjēriisma, jau agrīnā posmā veica nozīmīgu darbu, lai saistītu sociālā progresa ideju ar sieviešu līdztiesību. »
« Franču revolūcijas slavenākā revolucionārā feministe Olimpa de Guža tika sodīta ar nāvi par uzdrīkstēšanos apgalvot, ka tādi jēdzieni kā "vienlīdzība" un "brīvība" acīmredzami nozīmē, ka vīriešiem un sievietēm jābūt vienlīdzīgiem. Gadsimtu vēlāk viņas vīzija joprojām nav piepildīta. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022