Teikumi ar «feminismu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu feminismu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vēsturnieki 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākumu dēvē par "pirmā viļņa" feminismu (līdz šim ir bijuši trīs "viļņi"). »
« Starp citu, sociālistu attieksme pret feminismu bija tāda, ka dzimumu dalīšana ir kapitālisma blakusprodukts: tiklīdz kapitālisms tiks likvidēts, it kā izzudīs arī dzimumu nevienlīdzība. »
« Līdzīgi arī Amerikas Savienotajās Valstīs otrā viļņa feminismu bieži dēvēja par "sieviešu atbrīvošanas" kustību, un līdzīgas kustības radās visā Rietumu pasaulē. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022