Teikumi ar «feminisms»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu feminisms un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tomēr no visām tā laika kultūras cīņām un juridiskajām cīņām "pirmā viļņa" feminisms saskārās ar vislielāko pretestību no varas pārstāvjiem - vīriešiem. »
« Cīņa par balsstiesībām bija cieši saistīta ar citām feminisma kampaņām. Patiesi, būtu maldinoši teikt, ka pirmā feminisma viļņa feminisms galvenokārt koncentrējās uz vēlēšanu tiesībām, jo feministes uzskatīja, ka vēlēšanu tiesības ir tikai viena no sastāvdaļām, kas nepieciešama, lai panāktu sieviešu līdztiesību. »
« Īpaši nozīmīga kustība, kas izauga no 60. gadu beigu protesta kultūras, bija otrā viļņa feminisms (pirmais bija 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā). »
« Lai gan cīņa par seksuālo vienlīdzību acīmredzami vēl nav beigusies, otrās feminisma viļņa feminisms ir sasniedzis daudzus svarīgus mērķus. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022