Teikumi ar «for»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu for un citi no tā atvasināti vārdi.

« 1859. gadā Pīters Kūpers Ņujorkā nodibināja Cooper Union for the Advancement of Science and Art - skolu, kas bija veltīta tehnoloģiju izglītības nodrošināšanai. »
« 1978. gadā viņš kopā ar 40 citiem bērnu neiroķirurgiem nodibināja Amerikas Bērnu neiroķirurģijas biedrību (American Society for Pediatric Neurosurgery), uzrakstīja dibināšanas statūtus, noteica prasības un sāka izdot žurnālu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022