Teikumi ar «hierarhiju»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hierarhiju un citi no tā atvasināti vārdi.

« Šo jauno hierarhiju rezultāts bija pirmās īstās pilsētas, kas radās Šumera dienvidu reģionā. »
« Arī 20. gadsimtā tas tieši iedvesmoja nacistu ideoloģiju: pats Hitlers savās pārdomās par rasu hierarhiju citēja Gobinjo. »
« Arī slāvi saskaņā ar nacistu rasu hierarhiju bija "zemākas rases" un "zemcilvēki", tāpēc slāvu valstu civiliedzīvotāji tika vai nu nogalināti, vai pakļauti tādai attieksmei, kas līdzvērtīga slepkavībai. »
« Bija botāniķi, kuri, ievērojot tradicionālo sugu hierarhiju, atteicās atzīt plēsīgo augu eksistenci. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022