Teikumi ar «hierarhiskās»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hierarhiskās un citi no tā atvasināti vārdi.

« Šāda autoritātes un varas identificēšana pastāv hierarhiskās organizācijās, kurās ir ļoti izteikta atšķirība starp tiem, kas pieņem lēmumus, tiem, kas tos nodod, un tiem, kas tos izpilda. Tomēr vara un pilnvaras ne vienmēr sakrīt. »
« Uzņēmumi ir izteikti hierarhiskas organizācijas, kurās ir skaidri noteikts, kam pieder vara. »
« Augsti hierarhiskās struktūrās, piemēram, skolās, spriedze un konflikti bieži tiek noliegti, ignorēti vai novērsti. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022