5 teikumi ar «hierarhijā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hierarhijā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Čārlzs Sorensens, Knudsena konkurents Ford hierarhijā, bija pārāk gudrs... un lielākā daļa pārējo vadītāju viņam piekrita. »
« Īsāk sakot, Spartas sabiedrība bija militāra hierarhija, kas izveidojās, baidoties no masveida vergu sacelšanās. »
« Agrīnajiem kristiešiem jau bija izveidojusies izteikta pielūdzēju hierarhija, iedalījums starp priesteriem un pielūdzējiem. »
« Katoļu hierarhija izmantoja šo notikumu arī, lai noteiktu pašas kristīgās Bībeles kanonisko un zināmā mērā "galīgo" versiju (runa bija par to, kuras grāmatas būtu jāiekļauj Vecajā Derībā). »
« Jaunās pasaules sabiedrībā joprojām pastāvēja rasu hierarhija, taču Centrālamerikā un Dienvidamerikā etniskā sajaukšanās bija lielāka nekā Ziemeļamerikā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022