Teikumi ar «hierarhiski»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hierarhiski un citi no tā atvasināti vārdi.

« vienas partijas pastāvēšana, kas ir hierarhiski organizēta militārā stilā; »
« Bieži vien hierarhiski hierarhiski autoritatīvie darbinieki ne vienmēr ir tie, kuriem ir vislielākā varas daļa. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022